Λογαριασμοί

Με το Online πρόγραμμα διαχείρισης μπορείτε να έχετε εικόνα τους λογαριασμούς του κτιρίου σας και να διαχειριστείτε το ταμείο.

  • Δυνατότητα αποπληρωμής του εξόδου ή μέρος αυτού (μέχρι 12 πληρωμές για ένα έξοδο).
  • Προσθήκη έναντι για έξοδο το οποίο δεν έχει περαστεί ακόμα στα κοινόχρηστα του μήνα.
Μενού